Body Expression Poland

by | Sep 22, 2022

Sensory Experience Link

W ramach obszaru ekspresji ciała wybraliśmy ćwiczenia, które są niezbędne przy tworzeniu warsztatów teatralnych w naszych ośrodkach. Ćwiczenia te są podstawowe do pracy nad różnymi aspektami, takimi jak interakcja z otoczeniem, umiejętności motoryczne, emocje, rytm, ruch, kontrola ciała i praca zespołowa, nie zapominając o zabawie i radości podczas tych sesji. Zajęcia te mogą być pomocne w pracy nad różnymi scenami naszych przedstawień teatralnych.

    Blok 1 – Świadomość ciała

    Blok 2 – Wyrażanie uczuć

    Blok 3 – Korzystanie z dynamiki ciała

    Blok 3 – Korzystanie z dynamiki ciała

  Informacje zwrotne dotyczące działań w ramach projektu

Ankieta dla uczestników

Ankieta dla profesjonalistów

body expression survey