Επανεκκίνηση της Θεατρικής Εκπαίδευσης

Μέσω καινοτόμων εικονικών σταδίων για ενήλικες εκπαιδευόμενους

Πρόσβαση σε Πηγές Ψηφιακού Δράματος

Πρόσβαση στα προγράμματα

Πρωτόκολλο εξ αποστάσεως συμμετοχής

Πρωτόκολλο πλατφόρμας εξ αποστάσεως συμμετοχής

Blog

Μάθε τα πάντα για το BLOG των εταίρων

Σχετικά με το REVIVAL

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα REVIVAL προωθείται από το Hospitaller Order of Saint John of God. Το έργο REVIVAL αντιπροσωπεύει μια καινοτόμο και πρακτική απάντηση σε αυτό το δια τομεακό κενό και στοχεύει στο άνοιγμα νέων οδών εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του δημιουργικού τομέα και του κόσμου με αναπηρία ενηλίκων. Αξιοποιώντας το επιτυχημένο έργο LET IT BE (2018-1-ES01-KA204-050049), οι εταίροι – εκπαιδευτικοί και οι δημιουργικοί οργανισμοί από το χώρο της Τέχνης, αναπτύσσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακού θεάτρου και καλλιτεχνικά έργα για ενήλικες με αναπηρίες που θα είναι διαθέσιμα σε διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας.

Οι συνέπειες της κρίσης του Covid-19 επηρέασαν όχι μόνο τη συνηθισμένη ζωή των πολιτών αλλά και την τακτική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών τομέων. Μία από τις πιο σκληρές ριζικές αλλαγές αυτής της «κοινωνικής κατάρρευσης» ήταν να επηρεάσει τη σύνδεση μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης ενηλίκων των ατόμων με αναπηρία και των πολιτιστικών – δημιουργικών ιδρυμάτων. Με τον εγκλεισμό και μετά το αυστηρό lockdown στην Ευρώπη, τα ενήλικα άτομα με αναπηρία δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες είτε στο δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον είτε στις εγκαταστάσεις καλλιτεχνικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, επαγγελματίες και ηθοποιοί από το δημιουργικό χώρο του θεάτρου δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες και να τους προσφέρουν καλλιτεχνικά – πολιτιστικά παιδαγωγικά προγράμματα, τα οποία συχνά μετατρέπονται σε ένα μοναδικό κανάλι συνεκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πόρους που έχουν σχεδιαστεί από κοινού ως μέρος του έργου REVIVAL στις έξι διαφορετικές γλώσσες των συμμετεχόντων εταίρων. Θα βρείτε επίσης πρωτόκολλα, οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό που θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε από τα αποτελέσματα αυτού του έργου.

Διαδραστικά Θεατρικά Εργαστήρια

Εκτός από την εργασία σε θέματα περιεχομένου και οργάνωσης, λαμβάνουν χώρα διαδραστικά θεατρικά εργαστήρια, στα οποία συμμετέχουν συνεργάτες από 6 χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ελλάδα. Αυτά τα εργαστήρια ήταν συναρπαστικά κάτι που επιβεβαίωσαν με σχόλιά τους τα άτομα με αναπηρία.

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης

Τους τελευταίους μήνες εργαζόμαστε για τη δημιουργία αυτών των πόρων με δημιουργικούς εταίρους από την Ισπανία, την Ελλάδα και την Αυστρία μαζί με παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής αναπηρίας από την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία στο έργο REVIVAL. Αυτό το έργο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2023.

Εκπαιδευτική Διαδρομή  

Αυτό το Εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με το έργο REVIVAL και μπορείτε να το συμβουλευτείτε όσο ολοκληρώνουμε το νέο. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να βοηθήσουν άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν σε θεατρικές δραστηριότητες. Προορίζεται επίσης για όλους τους δικαιούχους αυτών των υποστηρίξεων, ώστε να μπορούν να τις βελτιώσουν και να τις εξατομικεύσουν στις ανάγκες τους.

Μεικτή κινητικότητα

Η συνδυασμένη κινητικότητα REVIVAL θα είναι μια ευκαιρία για τα άτομα που συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από το έργο REVIVAL από έξι χώρες σε όλη την Ευρώπη να συναντηθούν στο πνεύμα του ERASMUS και να μοιραστούν, να παρουσιάσουν μερικούς από τους πόρους που έχουν δημιουργήσει, ακούσει και μάθει ο ένας από τον άλλο. κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας δράσης. Οι ομάδες θα συμμετάσχουν σε πολλά προγραμματισμένα και προετοιμασμένα εργαστήρια καθώς και ενδιαφέρουσες συνεδρίες. Το 2023, 20 άτομα με διανοητική αναπηρία από 6 χώρες μαζί με 15 επαγγελματίες θα περάσουν αυτή την εβδομάδα συναντώντας πρόσωπο με πρόσωπο για να μάθουν και να μοιραστούν τι σημαίνει αυτό το έργο για αυτούς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί από κοινού για χρήση από τους ενδιαφερόμενους και υποστήριξη ενηλίκων με διανοητική αναπηρία.

Συνεργάτες