Ożywienie edukacji teatralnej

O innowacyjnych wirtualnych etapach dla dorosłych uczniów

Dostęp do cyfrowych zasobów teatralnych

Programy e-learningowe

Protokół zdalnej integracji

Zdalna platforma protokołu Engagenent

Blog

Dowiedz się wszystkiego o blogu partnerów

 O projekcie REVIVAL

Pandemia Covid-19 wykluczyła uczestnictwo osób niepełnosprawnych w działaniach kulturalnych i edukacyjnych. W związku z kolejnymi, wdrażanymi na terenie Europy ograniczeniami, osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać ze swoich codziennych zajęć ani tym bardziej uczestniczyć w bieżących wydarzeniach. Sytuacja ta bardzo utrudniła specjalistom w dziedzinie sztuki oferowanie swoich programów osobom niepełnosprawnym, które są niezwykle istotne dla uczenia się i rozwijania umiejętności społecznych. Pandemia postawiła wyzwania, zarówno przed osobami niepełnosprawnymi jak i branżą artystyczną. Pomimo tych utrudnień znaleziono sposoby, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do istotnych zagadnień zawartych w oferowanych programach.
Europejski projekt REVIVAL jest promowany przez Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Ten innowacyjny i praktyczny projekt stanowi odpowiedź na istniejącą międzysektorową lukę w dziedzinie sztuki. Ma na celu otwarcie nowych ścieżek edukacyjnej współpracy między sektorem kreatywnym, a światem dorosłych osób niepełnosprawnych. Korzystając z poprzedniego projektu LET IT BE (2018-1-ES01-KA204-050049), partnerzy – zarówno organizacje edukacyjne, jak i kreatywne – przygotowują cyfrowy kurs edukacji teatralnej a prace artystyczne dla dorosłych osób niepełnosprawnych będą dostępne w internetowej platformie współpracy twórczej.
Platforma ta jest doskonałym źródłem informacji, które zostały przetłumaczone na sześć języków. Zasoby na tej stronie w postaci wytycznych, protokołów oraz materiałów szkoleniowych zostały utworzone we współpracy ze wszystkimi partnerami. Niezależnie od tego, czy jesteś członkiem projektu, czy po prostu ciekawi Cię jego odkrycie, na tej stronie znajdziesz wszystko, co mogłoby cię zainteresować.

Ostatnie miesiące to intensywna praca partnerów z Hiszpanii, Grecji, Austrii, Irlandii, Niemiec, Polski oraz Portugalii nad opracowaniem zasobów, które mają zostać ukończone do września 2023 r.

 

Ta strona zawiera zasoby współtworzone w ramach projektu REVIVAL w sześciu różnych językach uczestniczących partnerów.
Znajdziesz tu również protokoły, wytyczne i materiały szkoleniowe, które pomogą Ci skorzystać z rezultatów tego projektu.
Ta strona zawiera zasoby współtworzone w ramach projektu REVIVAL w sześciu różnych językach uczestniczących partnerów.
Znajdziesz tu również protokoły, wytyczne i materiały szkoleniowe, które pomogą Ci skorzystać z rezultatów tego projektu.

Aktorzy z prowincji Polskiej Bonifratów

Nasi polscy partnerzy z Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej  w Konarach nakręcili ten wspaniały film, aby przedstawić nam aktorów, którzy dołączą do projektu REVIVAL #RightToCulturalEngagment

Program E-learningowy
Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad stworzeniem tych zasobów z kreatywnymi partnerami z Hiszpanii, Grecji i Austrii wraz z dostawcami usług dla niepełnosprawnych z Irlandii, Niemiec, Polski i Portugalii w ramach projektu REVIVAL i mamy nadzieję, że zasoby zostaną ukończone do września 2023 r.

Ścieżka pedagogiczna

Podręcznik ten został stworzony w ramach projektu REVIVAL i jest skierowany do profesjonalistów, którzy chcą korzystać z narzędzi cyfrowych, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym angażowanie się w zajęcia teatralne. Ponadto jest przeznaczony dla beneficjentów tych form wsparcia, aby mogli je ulepszać i dostosowywać do swoich potrzeb

Mobilność mieszana

Die gemischte REVIVAL-Mobilität bietet Einzelpersonen aus sechs europäischen Ländern, die am REVIVAL-Projekt beteiligt waren und davon profitiert haben, die Gelegenheit, im Geiste von ERASMUS zusammenzukommen und einige der Ressourcen, die sie aufgebaut haben, auszutauschen und zu präsentieren und während einer einwöchigen Veranstaltung voneinander zu hören und zu lernen. Die Teams werden an mehreren geplanten und vorbereiteten Workshops und ansprechenden Sitzungen teilnehmen.  Im Jahr 2023 werden 20 Menschen mit einer geistigen Behinderung aus sechs Ländern zusammen mit 15 Fachleuten die Woche damit verbringen, sich persönlich kennenzulernen und zu erfahren, was dieses Projekt für sie bedeutet hat.

Materiały szkoleniowe

Na tej stronie znajdziesz materiały szkoleniowe, które zostały zaprojektowane tak, aby mogły być wykorzystane przez i podczas wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Partnerzy projektu